စိုက္​ပ်ိဳး​ေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရမ်ားအသင္း၏ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ ႏွိဳးေဆာ္စာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း၏ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္၊ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားအားလံုး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၅) ရက္ႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၅) ရက္ (စေန) ေန႔မ်ား တြင္ ေန႔လည္ (၂) နာရီ သတင္းအၿပီး၌ MRTV 4 တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Sky Net ရုပ္သံလိုင္း (၇) လိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားအားလံုးကိုအသိေပးနွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

ၿပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္