top of page

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် နောက်ဆုံးနှစ် B.Agr.Sc. ဘွဲ့ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

Feb 27, 2023

bottom of page