October 2018

Month

ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၊ တတိယႏွစ္ (B.Agr.Sc.)သင္တန္း ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း   ေအာက္ပါ လင့္မ်ားမွ ေဒါင္းလုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ တတိယႏွစ္ေအာင္စာရင္း https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity
Read More
ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ပါရဂူ၊ မဟာသိပၸံ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးမဟာဒႆနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဲြ႕လြန္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ ႏွဳတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိသူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။ ႏွဳတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။   ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ ေန႔ရက္ – ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ အခ်ိန္ – နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာ – ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အစည္း အေဝးခန္းမ
Read More
ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္သား/သူမာ်းစာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္းကို ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity/
Read More
ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္သား/သူမာ်းစာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္မွတ္ပံုတင္မည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္ သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားစာရင္းသြငး္ရက္ကို (၁၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၂၃-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ၿပီး (၂၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ သင္ခန္းစာမ်ား စတင္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္မည့္  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ပါရန ္တစ္ပါတည္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္  
Read More