Announcement for Tutor, Demonstrator and Deputy Head of Section Written Result

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

နည်းပြ၊ သရုပ်ပြ နှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ

အောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

Download File Here

Follow Us

Twitter

The new web page of YAU is currently under construction. We will come back soon.
close