ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် နယ်မြေ (၇)ခုတို့အတွက် သရုပ်ပြ ရာထူး (၂၀)နေရာ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။

May 26 - June 30