top of page

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရ
စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

Nov 7, 2023

bottom of page