စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်၊ ဒုတိယအကြိမ် အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

၂၀၂၂၊ နို ၁၅Scan_0001.jpg
Page 1
press to zoom