top of page

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
(၄၅)ကြိမ်မြောက် စိုက်ပျိုးရေး ဒီပလိုမာထူးချွန်သူများ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

May 17, 2023

bottom of page