Announcement for Tutor, Demonstrator and Deputy Head of Section Written Result

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

နည်းပြ၊ သရုပ်ပြ နှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ

အောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

Download File Here